Wnętrza bez kompromisów

Gips Budowlany


Klej Gipsowy PKG-27

 

WŁAŚCIWOŚCI:
 
Gips Budowlany, inaczej pół wodny siarczan wapnia o wzorze chemicznym - CaSO4×½H2O,
jest  uzyskiwany  w  procesie  wyprażania  Rea-gipsu  powstałego  w  trakcie  odsiarczania  spalin.
Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania. Powstały produkt jest dodatkowo poddawany in-
nym procesom technologicznym, które uszlachetniają wyrób. Do zalet możemy zaliczyć wysoki
współczynnik białości , czystość produktu i stałe uziarnienie. Sposób w jaki gips jest wytwarzany,
powoduje iż jest w pełni  ekologicznym produktem, przyjaznym dla środowiska, szybko-
sprawnym i łatwym w użyciu spoiwem gipsowym.

 

Opakowania: worki papierowe o wadze:25 kg, 10 kg i 2 kg ; luzem w cysternach.

 

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE :

SKŁAD :  Gips (pół wodny siarczan wapnia) CaSO4×½H2O
TEMPERATURA STOSOWANIA : od +5°C do +25°C.
POCZĄTEK WIĄZANIA: ok. 5-20 minut.
KONIEC WIĄZANIA: max 40 minut.
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE:  > 5 N/mm2

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE:  > 8 N/mm2
OKRES PRZECHOWYWANIA:
W suchych warunkach i nieuszkodzonych oryginalnych opakowa-
niach okres przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 13279-1:2009

 

 

Copyright (c) 1997-2016 Stabill
               
projekt: NADO
aktualizacje: Piotr Skowron

Właściciel serwisu internetowego znajdującego się w domenie stabill.pl, w ramach którego publikowane są materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, filmy etc. informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje marce STABILL pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie (dalej jako materiały STABILL). Właściciel marki nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów STABILL bez porozumienia ze STABILL i bez stosownego należnego wynagrodzenia.
Kopiowanie materiałów STABILL i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; natomiast wszelkie przypadki kopiowania materiałów STABILL i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust.1 tejże ustawy;