Wnętrza bez kompromisów

Polityka Jakości


Satysfakcja Klienta to podstawy cel działalności naszego przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści nieustannie dążą do tego, aby produkowane przez nas materiały były najwyższej jakości, a STABILL był znaną i cenioną marką. Nadal zbieramy doświadczenia i opinie Klientów, a nasze laboratoria wciąż pracują nad kolejnymi, lepszymi recepturami.Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • budowanie trwałych i pozytywnych relacji z Klientami poprzez oferowanie im wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymogi bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
  • stosowanie nowoczesnych technologii, bezpiecznych dla ludzi oraz środowiska,
  • racjonalną gospodarkę odpadami, odpowiednią ich segregację oraz neutralizację,
  • podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących oraz sprawdzenie ich skuteczności,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
  • doskonalenie skuteczności procesów zarządzania.

 


Polityka Jakości jest z powodzeniem i zrozumieniem stosowana przez wszystkich pracowników naszego  przedsiębiorstwa, natomiast praca nad ciągłym podwyższaniem jakości jest na najwyższym miejscu wśród naszych codziennych obowiązków. Pragniemy, aby każdy klient chciał skorzystać ponownie z naszych usług i polecał nas jako firmę sprawdzoną i sumienną.

 

 

Copyright (c) 1997-2016 Stabill
               
RODO w „Piotrowice II” Sp. z o.o.
aktualizacje: Michał Paluch


Właściciel serwisu internetowego znajdującego się w domenie stabill.pl, w ramach którego publikowane są materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, filmy etc. informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje marce STABILL pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie (dalej jako materiały STABILL). Właściciel marki nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów STABILL bez porozumienia ze STABILL i bez stosownego należnego wynagrodzenia.
Kopiowanie materiałów STABILL i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; natomiast wszelkie przypadki kopiowania materiałów STABILL i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust.1 tejże ustawy;