Wnętrza bez kompromisów

Produkty


 

 

 

Uwaga !!!
 
Dokumenty produktów w zakładce "DO POBRANIA"
 

Dla wszystkich produktów opartych o spoiwa gipsowe wydłużyliśmy termin ważności z 6 do 12 miesięcy.

Zapis na nowych opakowaniach pojawi się stopniowo, po wyczerpaniu dotychczasowych. 

 

 

Copyright (c) 1997-2016 Stabill
               
projekt: NADO
aktualizacje: Piotr Skowron

Właściciel serwisu internetowego znajdującego się w domenie stabill.pl, w ramach którego publikowane są materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, filmy etc. informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje marce STABILL pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie (dalej jako materiały STABILL). Właściciel marki nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów STABILL bez porozumienia ze STABILL i bez stosownego należnego wynagrodzenia.
Kopiowanie materiałów STABILL i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; natomiast wszelkie przypadki kopiowania materiałów STABILL i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust.1 tejże ustawy;